Giải pháp

Giải pháp

Hiển thị

10:15 - 17/12/2018

Hiệu quả mô hình xây lò đốt rác ở Chà Nưa

Từ thực tế khó khăn trong thực hiện tiêu chí về môi trường, xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ đã có cách...

Xem thêm