Di sản Thế giới

Di sản Thế giới

Hiển thị

14:03 - 01/08/2019

Bảng lượng giác 3700 năm của người Babylon

Các nhà khoa học Australia vừa giải mã được bảng lượng giác cổ nhất thế giới của người Babylon.

Xem thêm

16:15 - 31/07/2019

Nhà thờ Bethlehem - Di sản văn hóa thế giới tại Palestine

Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Nhà thờ Bethlehem là Di sản văn hóa thế giới, nằm trong danh sách các di...

Xem thêm

08:37 - 30/07/2019

Vòng cung trắc đạc Struve

Tổ chức Khoa học , Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc đã công nhận Vòng cung trắc đạc Struve của Estonia và 09 quốc gia khác là Di sản Văn hóa...

Xem thêm

08:22 - 29/07/2019

Quần thể di tích tại Cố đô Huế

Quần thể di tích Cố đô Huế hay Quần thể di tích Huế là những di tích lịch sử - văn hoá do triều Nguyễn chủ trương xây dựng trong khoảng thời gian...

Xem thêm

15:04 - 26/07/2019

Thị trấn cảng lịch sử Levuka

Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Thị trấn cảng lịch sử Levuka của Fiji là Di sản văn hóa thế giới...

Xem thêm